ImageVI
{{user}}

Nền tảng tiền điện tử đáng tin cậy

Chuyển đổi ngay tài sản của bạn thành BTC, ETH, USDT, hơn 300 loại tiền điện tử bằng thẻ ngân hàng hoặc phương thức khả dụng khác.
Tỷ giá hối đoái hiện tại
Văn phòng Moscow (RUB)
Bán
USDT:
 {{getPrice('RUR/USDT')}}         
Mua
USDT:
 {{getPrice('USDT/RUR')}}
Văn phòng Dubai (AED)
Bán
USDT:
 {{getPrice('AED/USDT')}}         
Mua
USDT:
 {{getPrice('USDT/AED')}}
Trao đổi tiền pháp định

Hoa hồng - 0% khi mua và bán tiền điện tử lấy tiền pháp định

Chuyển đổi ngay lập tức các khoản nắm giữ của bạn sang BTC, ETH, USDT và các loại tiền điện tử khác bằng thẻ ngân hàng hoặc phương thức thanh toán khả dụng khác trong danh mục đầu tư của bạn.

Bán và mua

tiền điện tử sử dụng thẻ ngân hàng của bạn - bằng một cú nhấp chuột!

Image
Image
Image

{{L('CHANGE_SIDETITLE')}}

{{L('EXCHANGE_OUT_OF_SERVICE')}}
{{L('CHANGE_VOLUMEHISTORY')}} {{L('CHANGE_VOLUMEHISTORY')}}

{{side==SIDE_SELL ? L('CHANGE_AVALIBLEACTIVES') : L('CHANGE_AVALIBLEFORBUY')}}

{{L('CHANGE_NOTINBRIEFCASE')}}

{{L('CHANGE_METHODOUT')}} {{L('CHANGE_METHODIN')}}

{{L('CHANGE_VOLUMES')}}

{{L('CHANGE_GIVE')}}  ({{L('CHANGE_LOT')}} {{methodItem.rules.inLot}}) :
{{L('CHANGE_RECIVE')}}  ({{L('CHANGE_LOT')}} {{methodItem.rules.outLot}}) :

{{L('CHANGE_REQUISITES_TITLE')}}:

{{L('CHANGE_CHECK_REQUISITES')}}
{{L('CHANGE_WARNING_AUTH')}}
{{L('BTN_LOGIN')}} {{L('LABEL_OR')}} {{L('BTN_REGIN')}}
{{L('EXCEPTION_CHANGE_NO_VERIFICATION_TEXT')}} {{L('EXCEPTION_CHANGE_NO_VERIFICATION_BTN')}}

{{L('CHANGE_SIDETITLE')}}

{{L('EXCHANGE_CARDS_OUT_OF_SERVICE')}}

Mua hàng bằng một cú nhấp chuột

{{L('CHANGE_VOLUMEHISTORY')}} {{L('CHANGE_VOLUMEHISTORY')}}
{{methodItem.inCurrencyId}}
{{methodItem.limitMin}} - {{methodItem.limitMax}} {{methodItem.inCurrencyId}} (lô {{methodItem.rules.inLot}} {{methodItem.inCurrencyId}}) Có sẵn: {{$bui.prettyMoneyDecimals($bui.getBalance(methodItem.inCurrencyId))}} {{methodItem.inCurrencyId}}
Giá {{getPrice(methodItem, true)}}
{{methodItem.outCurrencyId}}
{{methodItem.limitMin}} - {{methodItem.limitMax}} {{methodItem.outCurrencyId}} (lô {{methodItem.rules.outLot}} {{methodItem.outCurrencyId}}) Có sẵn: {{$bui.prettyMoneyDecimals($bui.getBalance(methodItem.outCurrencyId))}} {{methodItem.outCurrencyId}}

{{L('CHANGE_REQUISITES_TITLE')}}:

{{L('CHANGE_CHECK_REQUISITES')}}
{{L('CHANGE_WARNING_AUTH')}}
{{L('BTN_LOGIN')}} {{L('LABEL_OR')}} {{L('BTN_REGIN')}}
{{L('EXCEPTION_CHANGE_NO_VERIFICATION_TEXT')}} {{L('EXCEPTION_CHANGE_NO_VERIFICATION_BTN')}}
{{getPrice(item, true)}}
{{user}}
{{L('EXCHANGE_CARDS_OUT_OF_SERVICE')}}
{{methodItem.inCurrencyId}}
{{methodItem.limitMin}} - {{methodItem.limitMax}} {{methodItem.inCurrencyId}} (lô {{methodItem.rules.inLot}} {{methodItem.inCurrencyId}}) Có sẵn: {{$bui.prettyMoneyDecimals($bui.getBalance(methodItem.inCurrencyId))}} {{methodItem.inCurrencyId}}
Giá {{getPrice(methodItem, true)}}
{{methodItem.outCurrencyId}}
{{methodItem.limitMin}} - {{methodItem.limitMax}} {{methodItem.outCurrencyId}} (lô {{methodItem.rules.outLot}} {{methodItem.outCurrencyId}}) Có sẵn: {{$bui.prettyMoneyDecimals($bui.getBalance(methodItem.outCurrencyId))}} {{methodItem.outCurrencyId}}
{{getPrice(item, true)}}
{{user}}

Giao dịch giao ngay với hơn 300 loại tiền điện tử có tính thanh khoản cao nhất hiện có

Văn phòng của chúng tôi được đặt tại Moscow và Dubai
Dịch vụ tiền điện tử được cấp phép (Giấy phép DMCC - 852167)
Đối tác chính thức của Nhà môi giới Binance (Liên kết)
Mở 24/7 không giới hạn

thương Mại

Danh mục trao đổi AWEX - Công cụ quản lý tài sản tốt nhất của bạn!

Truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào tài sản và phân tích danh mục đầu tư sẽ cho bạn biết rằng tiền điện tử thật dễ dàng!

Image

Lưu, giao dịch, trao đổi, thanh toán, gửi và rút tiền và tất cả ở một nơi!

Bắt đầu hành trình tiền điện tử của bạn với AWEX!

Tạo danh mục đầu tư của bạn

Quản lý danh mục đầu tư của bạn, giao dịch và trao đổi tiền điện tử mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng AWEX

Image
Image
Image
Chi phí danh mục đầu tư
Phân tích
google-play apple-store
trò Chuyện 24/7 Chúng tôi luôn liên lạc {{L('CHAT_BTN_TOCHANGE')}} #{{change.cid}}
Trò chuyện vé Đối tác: {{change.orgName}} {{L('CHAT_BTN_TOCOMMON')}}
BANKOFF bot
24/7

{{hellomessage}}

{{$bui.getLangId()==='RU'?L(message.name):$bui.toTranslit(L(message.name))}} {{L('CHAT_USER_SUPPORT')}} ({{L('USER_TYPE_P2P_OPERATOR')}})
{{$bui.timeToDate(message.moment, 'onlydate')}} {{$bui.timeToDate(message.moment, 'timewithzone')}}

{{L(message.message)}} {{L(message.message)}}

{{L('CHAT_CLOSED')}}